Střecha

Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům. Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Střecha budovy musí být náležitě izolována, aby poskytovala uživatelům budovy patřičnou ochranu před povětrnostními vlivy. Jedná se především o vodotěsnost a izolaci tepelnou.

Vodotěsná může být sama střešní krytina, tedy nejsvrchnější vrstva střešní konstrukce; často však bývá doplněna samostatnou vodotěsnou vrstvou v podobě fólie, asfaltového pásu či stěrky

Neméně důležité jsou tepelně izolační vlastnosti střechy. Střecha plní dvě hlavní tepelně izolační funkce: brání v prochládání budovy v zimním období a naopak v jejím přehřívání v létě. Je dokázáno, že špatně izolující střechou uniká z budovy největší množství tepla. Z důvodu energetické úspornosti při vytápění proto závazné normy ve stavebnictví stanoví minimální tepelný odpor  střešních konstrukcí pro různé typy budov.

Pro kvalitní izolaci a zateplení střech je důležité spojení kvalitního materiálu a odborně provedených prací – to vše naše firma nabízí.

Střešní hydroizolační systém od firmy Sarnaroof je určen pro hydroizolaci budov s plochou nebo mírně šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

Střešní systémy jsou pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé, pro střechy nepochůzné i pochůzné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněním, apod.

Střešní systémy od firmy Sarnaroof – řeší problémy s poškozenou krytinou, zatékáním i slabou izolací, zvyšuje životnost střechy. Ale také řeší kompletní hydroizolaci nových střech.

Přednosti fóliové hydroizolace z mPVC dodávaných firmou Sarnaroof, s.r.o.:

Přednosti fóliové hydroizolace z TPO dodávaných firmou Sarnaroof, s.r.o.:

Přednosti hydroizolace z asfaltových pásů dodávaných firmou Sarnaroof, s.r.o.: