Průkaz energetické náročnosti

Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budov dle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budov – PENB (tzv. „Energetický štítek“) se díky novele zákona o hospodaření energií stává pro řadu nemovitostí povinností. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Průkaz PENB zpracovávají osoby oprávněné Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Průkaz energetické náročnosti budovy musí být doložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu (vyhl. č. 137/1998 Sb.). Průkaz nesmí být starší 10-ti let a je součástí dokumentace při výstavbě nových budov, při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost a při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovávat PENB podle výše uvedených bodů

Na základě novely zákona 406/2000 Sb. od 1.1.2013 vzniká zákonná povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy:

Od 1.1.2013

Od 1.1.2015

 

Absence PENB u budov, kde to zákon vyžaduje, znamená pokutu až ve výši 100 000 korun u fyzických osob a 5 000 000 korun u právnických osob. Kontroly bude provádět Státní energetická inspekce a Ministerstvo průmyslu a obchodu.