Hromosvody

Zajistíme Vám kompletní řešení hromosvodů. Zabýváme se demontáží, montáží a revizí hromosvodů. Zajistíme revize všech typů hromosvodů.

Revize provádí vyškolený odborník za použití certifikovaných zařízení. Doklad o provedené revize Vám vystavíme dle platných norem ČSN. Pravidelná revize hromosvodu je důležitá. Správná funkce hromosvodů je především v tom, že při bouřkách zamezují případnému vyskytnutí požáru, ohrožení zdraví osob i majetku. Dále zabraňují poničení elektrických rozvodů.