Praha, Tavolníkova – stržení stávajícího pláště, hydroizolace fólií mPVC
 • Před realizací

 • Stržení stávajícího střešního pláště

 • Stržení stávajícího pláště

 • Penetrace podkladu

 • Nová parotěsná vrstva

 • Zateplení výtahové strojovny

 • Úprava zhlaví atiky

 • Průběh realizace

 • Po realizaci

 • Po realizaci - zateplení výtahové strojovny

 • Po realizaci

 • ?>