Hradec Králové, Durychova – Asfaltové modifikované pásy
 • Před realizací

 • Před realizací

 • Průběh realizace

 • Průběh realizace

 • Průběh realizace

 • Průběh realizace

 • Průběh realizace

 • Průběh realizace

 • Po realizaci

 • Po realizaci

 • ?>